Remoska® зажгла любовь к кулинарии

Благодаря чудо‑печке Remoska® Вы уже на протяжении 60 лет поражаете воображение своим кулинарным искусством даже самых взыскательных членов семьи.

Remoska<sup>®</sup> Tria

В кухне иногда кипят страсти

Но при совместном приготовлении еды исчезнет, как пар над кастрюлей, не одна семейная драма.

Готовьте пищу в чудо‑печке Remoska®

Просто идеальная кулинария

Ньокки или кнедли, бульон или фо, приготовленные печке Remoska®, всегда необыкновенно вкусны.

1-й шаг - Подготовка продуктов


							2-й шаг - Приготовление в Ремоске

3-й шаг - Наслаждение едой

А кто вымоет посуду?

чудо‑печку Remoska® достаточно протереть салфеткой. Посудомоечная машина не нужна.

Готовьте пищу без забот

Купите чудо‑печку Remoska®

Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019724
Název projektu: Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.
Číslo a název výzvy: INOVACE - Inovační projekt - Výzva VII
Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je komplexní posílení inovační výkonnosti společnosti REMOSKA s.r.o. V rámci projektu budou realizovány aktivity související s produktovou, procesní a organizační inovací, jež jsou výstupy projektu. Za stěžejní inovaci projektu považujeme procesní inovaci, která má přímou vazbu na VaV aktivity a současně je k ní dokládána dokumentace prokazující výsledky VaV.

Na projekt „Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.

Remoska marketing II.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017306
Název projektu: REMOSKA MARKETING II.
Číslo a název výzvy: MARKETING - Výzva IV - IVV
Období realizace: 26. 4. 2019 – 30. 9. 2022

Cílem projektu je posílení exportního potenciálu a mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách. Aktivní účast na plánovaných veletrzích umožní žadateli získat nové kontakty a navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli - dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich.

Na projekt „REMOSKA MARKETING II.“ je poskytována finanční podpora EU.