Projekty

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - REMOSKA s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012589
INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II

Předmětem projektu je udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví v zemích EU i mimo EU.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: Podpora exportních příležitostí společnosti REMOSKA s.r.o. na světových trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012981
MARKETING - Výzva III

Předmětem projektu je celkové posílení exportních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o. a její mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: Podpora výzkumně‑vývojové činnosti společnosti REMOSKA s.r.o. ve Frenštátu pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015595
APLIKACE - Výzva VI. - s účinnou spoluprací

Předmětem projektu je rozvinutí a inovace produtu Remoska v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroiniky a datové komunikace. Partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.