Projekty

Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019724
Název projektu: Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.
Číslo a název výzvy: INOVACE - Inovační projekt - Výzva VII
Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 8. 2023

Cílem projektu je komplexní posílení inovační výkonnosti společnosti REMOSKA s.r.o. V rámci projektu budou realizovány aktivity související s produktovou, procesní a organizační inovací, jež jsou výstupy projektu. Za stěžejní inovaci projektu považujeme procesní inovaci, která má přímou vazbu na VaV aktivity a současně je k ní dokládána dokumentace prokazující výsledky VaV.

Na projekt „Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.

Remoska marketing II.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017306
Název projektu: REMOSKA MARKETING II.
Číslo a název výzvy: MARKETING - Výzva IV - IVV
Období realizace: 26. 4. 2019 – 30. 9. 2022

Cílem projektu je posílení exportního potenciálu a mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách. Aktivní účast na plánovaných veletrzích umožní žadateli získat nové kontakty a navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli - dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich.

Na projekt „REMOSKA MARKETING II.“ je poskytována finanční podpora EU.

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - REMOSKA s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012589
INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II

Předmětem projektu je udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví v zemích EU i mimo EU.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: Podpora exportních příležitostí společnosti REMOSKA s.r.o. na světových trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012981
MARKETING - Výzva III

Předmětem projektu je celkové posílení exportních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o. a její mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: Podpora výzkumně‑vývojové činnosti společnosti REMOSKA s.r.o. ve Frenštátu pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015595
APLIKACE - Výzva VI. - s účinnou spoluprací

Předmětem projektu je rozvinutí a inovace produtu Remoska v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroiniky a datové komunikace. Partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.