Politika kvality

Naše společnost je na Českém trhu od roku 1957. Firma se ze začátku zabývala pouze výrobou klasických pečících mís a postupem času rozšiřovala své pole působnosti na různé varianty pečících mís, dále dodávání příslušenství a zdravého nádobí.

Další krokem k rozvoji společnosti je zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Tímto vydávám Politiku kvality, která vyjadřuje obecné cíle a vize za podpory vhodně stanového strategického zaměření a kontextu společnosti:

  • Jako rychle se rozvíjející společnost neustále pracovat na rozšiřování sortimentu, vlastním vzdělání v oblasti nových trendů na trhu a na dalších aspektech, které povedou k plné spokojenosti zákazníka.
  • Chceme se stát pro naše zákazníky špičkou ve svém oboru a svou vstřícností a odborností být dobrým partnerem.
  • Realizovat zakázky vždy s ohledem na požadavky našich zákazníků, s důrazem na kvalitu výrobků, spolehlivost a flexibilitu dodávek.
  • Výše zmíněnými činnostmi zabezpečit stálé zlepšování efektivity systému managementu kvality a celé společnosti.
  • Zabezpečit dodržování platných zákonných a technických předpisů a legislativních požadavků, majících vliv na kvalitu našich výrobků.