Prohlášení

Společnost REMOSKA s.r.o. se omlouvá společnosti SPUR a.s. za uvedení údajů, které mohly vyvolat dojem, že se společnost SPUR a.s. dopustila nekalosoutěžního jednání.

Společnost REMOSKA s.r.o. se omlouvá slečně Lucii Konečné z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR za svá vyjádření, kdy neměla v úmyslu poškodit její dobré jméno.

Společnost REMOSKA s.r.o. doplňuje svá sdělení ve vztahu k rouškám TNG tak, že tyto nebyly certifikovány a schváleny Ministerstvem zdravotnictví České republiky, nýbrž Ministerstvem zdravotnictví země výrobce těchto roušek tzn. Vietnamské socialistické republiky.