Projektek

Název projektu: Vnitropodniková konektivita, kybernetická bezpečnost a digitální transformace REMOSKY s.r.o.

Logo CS SPOLUFinancováno EU

Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005431

Projekt vytvoří plně digitalizovaný systém, který přinese zásadní zlepšení všech výrobních procesů - od návrhu, přes řízení logistického řetězce až po kybernetickou bezpečnost. Výstupem projektu bude realizace MES systému, aktivních komponent HW/SW, energetického monitoringu, inteligentního řízení skladu a IP telefonie.

Cílem projektu je komplexní digitalizace nové výrobní haly v Kopřivnici a to díky realizaci:

1. MES systému - bude sbírat informace o přesném průběhu celého výrobního procesu a pomůže tak odhalit problematická místa ve výrobě a optimalizovat je, čímž ušetříme náš čas a náklady.

2. aktivních komponent HW/SW - při výběru komponent pro plánovanou IT infrastrukturu, včetně datového centra budeme klást důraz na přesnou synchronizaci činností s cílem vytvořit digitální vlákna dat, které poběží transparentně, hladce a bezpečně napříč našim podnikem - od základní výrobní úrovně až po zasedací místnost vedení společnosti a všude mezi nimi.

3.energetického monitoringu - budeme sledovat spotřebu plynu, elektrické energie a vody. Sesbírané data budeme vyhodnocovat s cílem optimalizovat náš výrobní proces. Sledování dlouhodobých statistik nám umožní provádět následně predikce vývoje či hledání anomálii.

4. inteligentního řízení skladu - pro maximální zefektivnění využití skladových pozic a jejich zakládání.

5. IP telefonii - dosáhneme efektivní formy telefonické komunikace u nás ve firmě, dojde ke snížení nákladů za telefonní poplatky a ulehčíme a zefektivníme práci našich obchodníků.

Na projekt poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.


Název projektu: REMOSKA MARKETING III.

Logo evropské unie. Spolufinancováno Evropskou unií.
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.02.01/04/23_017/0001526

Záměrem tohoto projektu je posílení exportního potenciálu a mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách - 2x Ambiente v Německu a 1x Chicago.

Hlavním cílem projektu je navázání nových obchodních příležitostí, jak s odběrateli tak dodavateli. Díky tomu dojde k posílení vazeb společnosti - bude nacházet nové trhy mimo Českou republiku, bude na ně vstupovat a udržovat se na nich (územně i produktově). Zásluhou toho, žadatel zvýší svou mezinárodní expanzi, rozšíří exportní působnost a své produkční a výrobní aktivity.

Výsledkem projektu bude růst exportu, podíl exportu/obratu, růst tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a obecně obrat společnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Název projektu: Chytrá Remoska s variabilním využitím zdroje tepla

Logo evropské unie. Spolufinancováno Evropskou unií.
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0001107

Předmětem projektu je PV a EV nového produktu s názvem Chytrá Remoska® s variabilním využitím zdroje tepla.

Hlavním cílem projektu je získat nové znalosti potřebné pro rozvoj nového produktu prostřednictvím PV a EV. Výsledek těchto činností povede k zavedení inovace vyšších řádů a k tvorbě Chytré Remosky® s variabilním využitím zdroje tepla, která bude konkurenceschopná na světových trzích.

Výsledkem projektu bude průmyslový vzor.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Název projektu: Výzkumné a vývojové centrum REMOSKA s.r.o.

Logo evropské unie. Spolufinancováno Evropskou unií.
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/03/23_024/0002877

Předmětem projektu je vybudování vlastního výzkumného a vývojového centra.

Cílem projektu je posílit výkonnost společnosti REMOSKA s.r.o. v oblastní výzkumu, vývoje a inovací. Toho chceme dosáhnout vybudováním vlastního podnikového centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, pořídit do něho potřebné technologie a jiné vybavení nezbytné pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra.

Očekávaným výsledkem projektu bude naše schopnost být připraveni na výzvy 21. století a postupně se dále rozvíjet ve významného výrobce nádobí a malých domácích spotřebičů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019724
Název projektu: Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.
Číslo a název výzvy: INOVACE - Inovační projekt - Výzva VII
Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 8. 2023

Cílem projektu je komplexní posílení inovační výkonnosti společnosti REMOSKA s.r.o. V rámci projektu budou realizovány aktivity související s produktovou, procesní a organizační inovací, jež jsou výstupy projektu. Za stěžejní inovaci projektu považujeme procesní inovaci, která má přímou vazbu na VaV aktivity a současně je k ní dokládána dokumentace prokazující výsledky VaV.

Na projekt „Komplexní podpora inovačních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.


Remoska marketing II.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017306
Název projektu: REMOSKA MARKETING II.
Číslo a název výzvy: MARKETING - Výzva IV - IVV
Období realizace: 26. 4. 2019 – 30. 9. 2022

Cílem projektu je posílení exportního potenciálu a mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách. Aktivní účast na plánovaných veletrzích umožní žadateli získat nové kontakty a navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli - dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich.

Na projekt „REMOSKA MARKETING II.“ je poskytována finanční podpora EU.


Project name: Project of the protection of Industrial property rights - REMOSKA s.r.o.

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registration number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012589
INNOVATION - Industrial Property Rights Protection Project - Call II

The subject of the project is the granting of industrial property rights in EU and non-EU countries.

The project has been supported from The Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness from The European Regional Development Fund.


Project name: Export Opportunities Support of REMOSKA s.r.o. Company on World Markets

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registration number: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012981
MARKETING - Call III

The subject of the project is the strengthening of export activities of REMOSKA s.r.o. and its international competitiveness through individual participation at selected fairs and exhibitions.

The project has been supported from The Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness from The European Regional Development Fund.


Název projektu: Podpora výzkumně‑vývojové činnosti společnosti REMOSKA s.r.o. ve Frenštátu pod Radhoštěm

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015595
APLIKACE - Výzva VI. - s účinnou spoluprací

Předmětem projektu je rozvinutí a inovace produtu Remoska v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroiniky a datové komunikace. Partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Název projektu: Podpora výzkumně‑vývojové činnosti společnosti REMOSKA s.r.o. ve Frenštátu pod Radhoštěm

Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
Logo evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program 	Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015595
APLIKACE - Výzva VI. - s účinnou spoluprací

Předmětem projektu je rozvinutí a inovace produtu Remoska v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroiniky a datové komunikace. Partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Nový design Remoska 3v1

Logo moravskoslezkého kraje

je realizován za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Program na podporu stáže studenta VŠ ve firmě Remoska s.r.o.

Logo moravskoslezkého kraje

v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 je realizován za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


InnoBooster pro Remosku

Logo moravskoslezkého kraje

Vedení vývojových aktivit digitalizace a propojení se Smart Technologiemi u produktu kulaté elektrické pečící mísy zn. Remoska®, jež je schopna nahradit běžné elektrické trouby, pánve, mikrovlnou troubu, toustovač, domácí pekárnu či fritovací a parní hrnec.

v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 je realizován za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje